Bijensterfte en het voorzorgsbeginsel

De noodzaak van een Europees verbod op neonicotinoide pesticiden.

In het Juridisch Faculteit tijdschrift SecJure een goed artikel van jurist Anne de Vries dat in simpele bewoordingen uitleg geeft van het voorzorgsbeginsel in relatie tot bijensterfte, ze komt tot een conclusie dat wij onderschrijven. Hieronder enkele citaten:

” Om potentieel gevaar voor de volksgezondheid en het milieu te voorkomen, kent het milieurecht het voorzorgsbeginsel. Dit beginsel gaat uit van schade preventie. Zo wordt voorkomen dat wetenschappelijke onzekerheid van nu leidt tot onvoorzienbare en onomkeerbare schade in de toekomst.”

“Belangenverstrengeling: de invloed van de pesticiden industrie. Beleidsmakers baseren zich opvallend genoeg nu juist op de groep onderzoekers die de schadelijk effecten van neonicotinoiden ontkent.”

“Ook op Europees niveau blijkt de pesticidenindustrie banden te hebben met de toelatingsinstanties.”

Een belangrijke conclusie dat wij al benoemen sinds de petitie Stop de Bijensterfte in 2009 wordt nu door een onafhankelijk jurist bevestigd:

Wanneer pas gehandeld wordt als het schadelijk effect van neonicotinoiden op bijen onomstotelijk vaststaat, is de schade voor de wereldvoedselvoorziening en de natuur mogelijk desastreus en onomkeerbaar. Zolang niet overtuigend is aangetoond dat er geen schadelijk effect is, is een verbod op neonicotinoiden op grond van het voorzorgsbeginsel dan ook gewenst.

U kunt het hele artikel HIER lezen.

Advertentie

Inspirerend Bijen diner

Gisteren is in landgoed Op Hodenpijl (Schipluiden) in restaurant De Herdershof het tweede Bijendiner gehouden. Deborah Post van Rootz biologische fruitsmoothies had een compleet programma samengesteld. De aandacht lag continu op het Jaar van de Bij, het leven van de bijen en wat we zelf kunnen doen voor de bijen. Met de opbrengst van het eerste diner zijn twee bijenvolken en twee speciale kasten aangeschaft.