Bijengif in tuincentra!

Trosradar: Pesticiden en bijensterfte

maandag 22-04-2013

 

Veel imkers zien dat hun bijenvolken massaal sterven. De oorzaken liggen in een gebrek aan biodiversiteit, plaagdieren en het gebruik van bepaalde pesticiden, de zogeheten neonicotinoïden. Deze worden niet alleen in de landbouw gebruikt, maar ook in de achtertuin.

 Op deze manier wordt bij bestrijding van mieren, luizen of ander ongedierte, de honingbij ongewild slachtoffer van de giftige pesticiden. Radar onderzoekt de voorlichting bij tuincentra over neonicotinoïden.

Trailer Tros Radar

Advertentie

Insecticiden En Hersenen

In de Vroege Vogels uitzending van 24 februari 2013 werd aandacht besteed aan de mogelijke effecten van nieuwe bestrijdingsmiddelen, de neonicotinoiden, op de gezondheid van de mens, waarbij werd vastgesteld dat de toegestane hoeveelheden in onze voeding vaak bijzonder hoog zijn.

Neonicotinoiden zijn in korte tijd uitgegroeid tot het meest gebruikte soort insectengif ter wereld en wordt in honderden voedselgewassen toegepast. Er bestaat daardoor een groot gevaar dat hele generaties het slachtoffer worden van deze nieuwe bestrijdingsmiddelen, die erg lijken op het tabaksgif nicotine. We krijgen de laatste jaren dagelijks meer dan 1,5 milligram neonicotinoiden binnen, ter vergelijking: in een sigaret zit ca. 1 milligram nicotine. Rokende moeders vergiftigen daarmee tijdens de zwangerschap het zich ontwikkelende kind. De blootstelling aan nicotine verhoogt het risico op een laag geboortegewicht, de plotselinge kindsdood (SID), ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en autisme, leer- en gedragsproblemen en verminderde intelligentie. Ook baby ratten die blootgesteld worden aan nicotine tijdens de zwangerschap lopen meer kans op leerproblemen. Blootstelling aan nicotine tijdens de zwangerschap leidt tot een teruggang van volwassen stamcellen en een verandering in de synaptische plasticiteit in de hippocampus van het nageslacht, volgens nieuw Amerikaaans onderzoek.

Deze schadelijke werkingen worden toegeschreven aan de interactie van nicotine met onderdelen van het centrale zenuwstelsel, die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de hersenen, die bij de mens grotendeels voor de geboorte plaats vindt, de zogenoemde nicotinerge acetylcholine receptoren (nAChRs). Uit Japans onderzoek is recentelijk gebleken dat het landbouwgif neonicotinoiden, op precies dezelfde manier de goede aanleg van het menselijk brein in embryo’s verstoort. Van een andere groep van pesticiden die indirect op dezelfde zenuwreceptoren werkt als nicotine en neonicotinoiden, de organofosfaten, is uit Amerikaans onderzoek gebleken dat dat schoolkinderen die als embryo tijdens de zwangerschap daaraan zijn blootgesteld op zevenjarige leeftijd een meetbaar lagere intelligentie hebben dan leeftijdgenoten die er als embryo niet mee in aanraking kwamen. Al met al zijn er zeer sterke aanwijzingen dat de grootschalige besmetting van ons voedsel met neonicotinoide landbouwgif tot neurologische storingen bij  jonge kinderen kan leiden. Het doel van dit project is deze verbanden nader uit te diepen en helder te beschrijven in een brochure die ook voor een leek toegankelijk is.

U kunt dit onafhankelijk onderzoekvan beroemd toxicoloog Henk Tennekes steunen middels crowdfunding! Lees meer

Video over bijensterfte en bestrijdingsmiddelen

Deze video met als titel: Killing Bees: Are Government and Industry Responsible? geeft goed de rol weer van de bestrijdingsmiddelen industrie en de verwevenheid met de instanties die de middelen toelaten op de markt. Deze situatie schetst de huidige stand in de USA maar hetzelfde geldt in Nederland, alleen zijn er dan andere instanties die dezelfde rol spelen.

KLIK HIER voor de video