Video over bijensterfte en bestrijdingsmiddelen

Deze video met als titel: Killing Bees: Are Government and Industry Responsible? geeft goed de rol weer van de bestrijdingsmiddelen industrie en de verwevenheid met de instanties die de middelen toelaten op de markt. Deze situatie schetst de huidige stand in de USA maar hetzelfde geldt in Nederland, alleen zijn er dan andere instanties die dezelfde rol spelen.

KLIK HIER voor de video

Advertentie

Terra Madre: honeybar

Kom kijken en proeven op de tweede Nederlandse Terra Madre op 14 en 15 mei 2011.
Op het schitterende Landgoed de Haere, Haereweg 4, 8121 PJ, Deventer-Olst.
vind een groots marktevenement plaats .Slowfood schenkt aandacht aan thema’s die
de biodiversiteit bevorderen door onze lokale voedselgemeenschappen te versterken.
Proevend geinformeerd worden, discussieren aan een reuzetafel, activiteiten voor jong en oud.
NBV Deventer en Slowfood Platdorm Bijenbehoud verwelkomen u in hun Honeybar :
koken met en verwerken van honing , educatie, bijenleven, afrikaans bijenhouden,bloemen zoeken zoals de bijen het doen.
Bekijk de website www.terra-madre.nl of www.slowfood.nl .Er is een pendelbus vanaf station Deventer.

Gif in de bollenstreek: wikileaks in Nederland?

Nog voor de uitzending van Zembla op zaterdag 8 januari 22.35 uur bij de VARA op Ned. 2 met als titel Gif in de Bollenstreek, is er grootschalig aandacht voor deze uitzending.

Op radio 1 vandaag een uitgebreid interview met de maker van het programma.

Tevens besteed Vara Vroege Vogels aandacht aan dit onderwerp met als titel: Massale insectensterfte. Hierin worden de woorden van Jeroen van der Sluijs aangehaald over de rol van bestrijdingsmiddelen bij de bijensterfte.

De partij voor de dieren heeft inmiddels een spoeddebat aangevraagd bij staatssecretaris Bleeker.

In het programma wordt duidelijk dat milieu en gezondheid ondergeschikt lijken te zijn aan economische belangen van de land- en tuinbouw (iets dat ons al lang niet meer verwonderd).

Uit dit programma blijkt ook duidelijk dat de rol van het College Toelating Bestrijdingsmiddelen die bepaald of bestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt dubieus is.

Bij de vele Kamervragen vorig jaar, de aanbieding van de petitie, liepen wij keer op keer tegen een muur op van tegenwerking door de toenmalige ministerie van LNV. In de uitzending van Zembla komt duidelijk naar voren dat er geheime afspraken zijn gemaakt tussen o.a. landbouw en milieu om geen informatie te verstrekken aan de pers!!! De programma makers lopen tegen een muur op: bewindslieden en woordvoerders van verantwoordelijke organisaties/ministeries weigeren voor de camera vragen te beantwoorden!

Wij vinden het bijzonder treurig dat in dit programma naar voren komt dat bestrijdingsmiddelen een potentieel gevaar vormen voor de volksgezondheid. Echter nu de belangen groter worden en geheime informatie naar boven komt hopen wij dat er nu eens maatregelen worden genomen om deze schadelijke middelen voor mens en bijen in te perken.

Geen vrolijk programma maar zeer de moeite waard om te bekijken.