Insecticiden En Hersenen

In de Vroege Vogels uitzending van 24 februari 2013 werd aandacht besteed aan de mogelijke effecten van nieuwe bestrijdingsmiddelen, de neonicotinoiden, op de gezondheid van de mens, waarbij werd vastgesteld dat de toegestane hoeveelheden in onze voeding vaak bijzonder hoog zijn.

Neonicotinoiden zijn in korte tijd uitgegroeid tot het meest gebruikte soort insectengif ter wereld en wordt in honderden voedselgewassen toegepast. Er bestaat daardoor een groot gevaar dat hele generaties het slachtoffer worden van deze nieuwe bestrijdingsmiddelen, die erg lijken op het tabaksgif nicotine. We krijgen de laatste jaren dagelijks meer dan 1,5 milligram neonicotinoiden binnen, ter vergelijking: in een sigaret zit ca. 1 milligram nicotine. Rokende moeders vergiftigen daarmee tijdens de zwangerschap het zich ontwikkelende kind. De blootstelling aan nicotine verhoogt het risico op een laag geboortegewicht, de plotselinge kindsdood (SID), ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en autisme, leer- en gedragsproblemen en verminderde intelligentie. Ook baby ratten die blootgesteld worden aan nicotine tijdens de zwangerschap lopen meer kans op leerproblemen. Blootstelling aan nicotine tijdens de zwangerschap leidt tot een teruggang van volwassen stamcellen en een verandering in de synaptische plasticiteit in de hippocampus van het nageslacht, volgens nieuw Amerikaaans onderzoek.

Deze schadelijke werkingen worden toegeschreven aan de interactie van nicotine met onderdelen van het centrale zenuwstelsel, die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de hersenen, die bij de mens grotendeels voor de geboorte plaats vindt, de zogenoemde nicotinerge acetylcholine receptoren (nAChRs). Uit Japans onderzoek is recentelijk gebleken dat het landbouwgif neonicotinoiden, op precies dezelfde manier de goede aanleg van het menselijk brein in embryo’s verstoort. Van een andere groep van pesticiden die indirect op dezelfde zenuwreceptoren werkt als nicotine en neonicotinoiden, de organofosfaten, is uit Amerikaans onderzoek gebleken dat dat schoolkinderen die als embryo tijdens de zwangerschap daaraan zijn blootgesteld op zevenjarige leeftijd een meetbaar lagere intelligentie hebben dan leeftijdgenoten die er als embryo niet mee in aanraking kwamen. Al met al zijn er zeer sterke aanwijzingen dat de grootschalige besmetting van ons voedsel met neonicotinoide landbouwgif tot neurologische storingen bij  jonge kinderen kan leiden. Het doel van dit project is deze verbanden nader uit te diepen en helder te beschrijven in een brochure die ook voor een leek toegankelijk is.

U kunt dit onafhankelijk onderzoekvan beroemd toxicoloog Henk Tennekes steunen middels crowdfunding! Lees meer

Advertentie

Video over bijensterfte en bestrijdingsmiddelen

Deze video met als titel: Killing Bees: Are Government and Industry Responsible? geeft goed de rol weer van de bestrijdingsmiddelen industrie en de verwevenheid met de instanties die de middelen toelaten op de markt. Deze situatie schetst de huidige stand in de USA maar hetzelfde geldt in Nederland, alleen zijn er dan andere instanties die dezelfde rol spelen.

KLIK HIER voor de video

Nieuwe studie geeft duidelijk bewijs rol pesticide bij bijensterfte

Een onderzoek uitgevoerd door de Harvard School voor Public Health in de USA toont duidelijk aan dat het pesticide Imidacloprid een duidelijke rol speelt bij de bijensterfte en bij de verdwijnziekte! (hierbij zijn ineens de bijen verdwenen).
In een grootschalig onderzoek werden op vier locaties 5 bijenkasten geplaatst. Op elke locatie was er één bijenkast als controle kast, de andere volken kregen als voedsel maisstroop waarbij verschillende concentraties Imidacloprid was toegevoegd.

Tot 12 weken was er niets te zien maar daarna begonnen volken te sterven, het eerst degene die de hoogste concentratie Imidacloprid kregen. Van de volken met Imidacloprid was na 23 weken 94% gestorven!

Al jaren is in laboratoria aangetoond hoe giftig deze stof voor bijen is.

De bestrijdingsmiddelen industrie, Wageningen Universiteit en de staatssecretaris zeggen altijd dat dit niet overeenkomt met de werkelijke situatie in het veld. Daar komen de bijen met veel lagere concentratie van deze stoffen in aanraking. Echter in dit onderzoek geven de onderzoekers aan dat de concentratie gebruikt in deze proef lager is dan de concentratie waarmee bijen in aanraking komen doordat ze stuifmeel en nectar verzamelen van gewasssen behandeld met Imidacloprid.

Wageningen Universiteit blijft altijd aangeven dat de Varroa mijt de voornaamste doodsoorzaak is bij bijen. In dit onderzoek was de Varroa besmetting laag in alle kasten dus deze factor was niet van invloed op deze resultaten.

Dit onderzoek is na de eerder gepubliceerde onderzoeken in Science van een week geleden het derde onafhankelijk onderzoek dat de giftigheid van deze stof voor bijen aantoont. Het is niet te begrijpen dat deze stoffen door de overheid nog steeds toegelaten worden!

Het volledige onderzoek (engelstalig) is HIER te lezen.